กิจกรรมวันกตัญญูตา – คุณย่าพัฒน์ กังสานนท์


<<<กิจกรรมวันกตัญญูตา – คุณย่าพัฒน์ กังสานนท์ >>>
<<<7 กรกฎาคม 2560>>>

” มีแต่จิตสำนึกสำคัญกว่าความรู้”
ที่ดินตรงนี้ไม่ใช่ที่ดินจากคนรวย
จากคนที่จนที่สุดแต่รู้จักอดออม
เงินแต่ละบาทมีค่ามาก
เพราะเจอวิกฤตชีวิตมาแล้ว
มีสำนึกว่า เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส
คุณย่าพัฒน์ไม่มีการศึกษา มีแต่จิตสำนึกสำคัญกว่าความรู้
********************************************************
“เธอจะสอบได้คะแนนดีถ้าเธอไร้สำนึก
ไม่สามารถตอบแทนพระคุณของแผ่นดิน
ตอบแทนพ่อแม่ หรือใคร ๆ ”
—————————————————

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ , , ,

ประมวลภาพกิจกรรม  งาน เดิน-วิ่ง สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3


ประมวลภาพกิจกรรม  งาน เดิน-วิ่ง สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3
ณ สวนเบญจทัศน์ (สวนรถไฟ)งาน เดิน-วิ่ง สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ , , ,

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังเทศน์มหาชาติ ทรงเครื่อง ๑๓ กัณฑ์


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังเทศน์มหาชาติ
ทรงเครื่อง ๑๓ กัณฑ์
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

 

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ , , ,

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังเทศน์มหาชาติ  ทรงเครื่อง ๑๓ กัณฑ์ 


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังเทศน์มหาชาติ
ทรงเครื่อง ๑๓ กัณฑ์
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

 

This slideshow requires JavaScript.

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ , ,

ภาพมุมสูง-การแสดงจินตภาพประกอบแสงสีเสียง


ภาพมุมสูง-การแสดงจินตภาพประกอบแสงสีเสียง

งานปฐมนิเทศ
ระดับชั้น ม 1 และ ม.4
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560
CR. Chawaroj Apiratanapimonchai

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ , , ,

การแสดงจินตภาพประกอบแสงสีเสียง


การแสดงจินตภาพประกอบแสงสีเสียง
ชุด “นวมินทรบดินทรเดชา สถาบันร่วมสร้างสรรค์คนดีศรีบดินทร
โดย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนวมินทรชินูทิศบดินทรเดชา
ผ.อ.สุชาดา พุทธนิมนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ครูตปนิธิ ทองนาคทอง
กำกับการแสดง

ครูบุรินทร์ แก้วพิจิตร
และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี นาฎศิลป์ และศิลปะ
ออกแบบฉาก

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ ,

กิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์


กิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์
วันพุธที่ 19 เมษายน 2560
+++++++++++++++++++++++++++++
สวัสดี สวัสดีปีใหม่
วันสงกรานต์
เรามาเปียกปอนกัน
สวัสดี ให้สุขีชื่นบาน
ให้สำเริงสำราญทั้งปีเลย

 

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ , , ,

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐


วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
หัวข้อข่าว : สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี นางสุชาดา พุทธนิมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เป็นประธานในการจัดสอบ ทั้งนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชาได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง นักเรียนผู้เข้าสอบ และให้โอวาทแก่นักเรียน พร้อมทั้งชี้แจงขั้นตอนการสอบคัดเลือก …(อุฑามาศ : ข่าว / ทีมงานโสต : ภาพ)

This slideshow requires JavaScript.

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่

ประชุมประจำเดือนมีนาคม


วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
หัวข้อข่าว : ประชุมประจำเดือนมีนาคม

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา จัดประชุมประจำเดือนมีนาคม เพื่อรับทราบนโยบายของโรงเรียนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนมีการมอบของขวัญวันเกิดให้กับ คุณครูที่เกิดในเดือนมีนาคม และเมษายน โดยมี นางสุชาดา พุทธนิมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เป็นประธานและมอบของขวัญวันเกิดให้กับคุณครู …………………. (ข่าว : อุฑามาศ / ภาพ : ทีมงานโสตฯ)

This slideshow requires JavaScript.

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่

สพม.2 ซักซ้อมความเข้าใจการใช้ระบบโปรแกรมการรับนักเรียนก่อนเปิดระบบ


วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560
ส่งข่าวโดย: ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพม.2 ซักซ้อมความเข้าใจการใช้ระบบโปรแกรมการรับนักเรียนก่อนเปิดระบบ

สพม.2 จัดประชุมการรับนักเรียนด้วยระบบอินเทอร์เนต(Online) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผอ.โรงเรียนในสังกัดหรือผู้ที่รับผิดชอบการรับนักเรียน และผู้ดูแลระบบ(Admin) การรับนักเรียนฯ จำนวน 52 โรงเรียน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการใช้ระบบโปรแกรมการรับนักเรียน โดย นายไพรัช แสงทอง ผอ.สพม.2 ได้เน้นให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้รับผิดชอบและดำเนินการตามระบบและกำหนดปฏิทินของ สพฐ. หากมีปัญหาอุปสรรคให้แก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ทั้งนี้ ระบบแจ้งความจำนงการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เริ่มเปิดระบบวันที่ 25 มีนาคม 2560 ทาง http://www.bangkok2.org ……………………………………………….

***ขอบคุณข้อมูล/ภาพ ….จาก นายสาธิต ประทุมสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ สพม.2***

(ทิชา แสงเล็ก/ข่าว)

 

This slideshow requires JavaScript.

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ , , ,