การทดสอบวัดความรู้สู่เส้นทาง O-net


 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
โครงการสู่เส้นทางมหาวิทยาลัย
การทดสอบวัดความรู้สู่เส้นทาง
O-net
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2560

#งานแนะแนวการศึกษานวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา

This slideshow requires JavaScript.

#เด็กกิจกรรม
#ภาพจากทีมงานเพจ

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ , ,

สืบสาน สายใย หัวใจสีแดง


พิธีมุทิตาจิต
สืบสาน สายใย หัวใจสีแดง
ปี 2560

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560
ณ ห้องบุณยะจินดา สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ

 

This slideshow requires JavaScript.

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ , , ,

มุทิตาจิต อวยพรแด่ผู้เกษียณอายุราชการ


มุทิตาจิต
อวยพรแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
และให้โอวาทกับคุณครูและบุคลากรของโรงเรียน
โดย ท่านคุณหญิงลักขณา แสงสนิท
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560
ณ เรือนธรรมกาญจนาภิเษก
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา

This slideshow requires JavaScript.

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ , , ,

การประชุม กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ


การประชุม
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ครั้งที่ 5/2560
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560

This slideshow requires JavaScript.

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ , , ,

งานมุทิตาจิต สพม.2 ปี 2560 


งานมุทิตาจิต สพม.2 ปี 2560
“นบคุณู ปูชนียาลัย”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
15 กันยายน 2560

This slideshow requires JavaScript.

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ , , ,

ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน


สมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษาจัด
งาน”ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน”
เพื่อแสดงมุทิตาคารวะแด่ท่านผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการหญิง
โรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งเกษียณอายุราชการ ในปี 2560
เมื่อวันที่ ที่ 8 กันยายน 2560
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

ข่าว ผอ.สุชาดา พุทธนิมนต์
ส่งข่าว ครูทิติยา และประชาสัมพันธ์
ภาพ โสตทัศนศึกษา

This slideshow requires JavaScript.

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ , , ,

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ


สมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษา
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เครื่องมือพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย
วันที่ 7-9 กันยายน 2560
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

ข่าว ผอ.สุชาดา พุทธนิมนต์
ส่งข่าว ครูทิติยา และประชาสัมพันธ์
ภาพ โสตทัศนศึกษา

This slideshow requires JavaScript.

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ , ,

งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ


งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
“น้อมใจรักด้วยภักดี มหาบรมราชินี ศรีแผ่นดิน”
18 – 19 สิงหาคม 2560
ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ , , ,

สัปดาห์วิทยาศาสตร์


การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับม.ปลาย
เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่ห้องเรียนสีเขียว

ขอขอบคุณ
ครูเซียดฟ้า ภาพกิจกรรม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ , , ,

ประกวด แฟช้่นโชว์ มิสรีไซเคิล


กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดประกวด แฟช้่นโชว์
มิสรีไซเคิล

ขอขอบคุณ
ครูจักรกฤษ ภาพกิจกรรม

 

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ , , ,