คุณธรรมจริยธรรมของครูมืออาชีพ


คุณธรรมจริยธรรมของครูมืออาชีพ
โดยนายอุดม อินทรเวศน์วิไล
อดีตผู้อำนวยการภารกิจเสริมสร้างและมาตรฐานวินัย
สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)

++++++++++++++++++++++++++++
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560
และการวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ 9-10 ต.ค.60
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร