ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ


ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560
และการวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ 9-10 ต.ค.60
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ

09.00-12.00 น.
การตรวจสอบวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560

13.00-16.30 น.
การวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา

This slideshow requires JavaScript.

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร