กิจกรรมศึกษาวัฒนธรรมและศึกษาภาษาอังกฤษ


กิจกรรมศึกษาวัฒนธรรมและศึกษาภาษาอังกฤษ
ณ ประเทศสิงคโปร์ของนักเรียนห้องเรียนEP.ม.1
ระหว่างวันที่ 1 -7 ตุลาคม 2560

This slideshow requires JavaScript.

ขอขอบคุณ
Dekbodin EnglishProgram
BeBechamaichoi Chamaichoi
ภาพกิจกรรม

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร