โรงเรียนรักษาศีล๕


โรงเรียนรักษาศีล๕
มีศิล มีสุข มีปรองดอง มีสมานฉันท์ มีสามัคคี มีสันติ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
พระมหาเขมานันท์(ฉลอม)ปิยสีโล ป.ธ.๙
เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า

This slideshow requires JavaScript.

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร