งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ


งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
“น้อมใจรักด้วยภักดี มหาบรมราชินี ศรีแผ่นดิน”
18 – 19 สิงหาคม 2560
ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

โฆษณา
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร