ประชุมคณะกรรมการ


ประชุมคณะกรรมการ
โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในพระบามสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
ร่วมกับ
วัดลาดปลาเค้า
ณ พระอุโบสถ วัดลาดปลาเค้า เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร