นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ ไปศึกษานอกสถานที่


ครูอภิญญา จันทร์รัศมี นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ ไปศึกษานอกสถานที่

(ปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงยีสต์)
ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560

(ภาพ/อภิญญา จันทรรัศมี :  ข่าว/ทิตยา ธนากิจเจริญสุข.)

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร