ภาพมุมสูง-การแสดงจินตภาพประกอบแสงสีเสียง


ภาพมุมสูง-การแสดงจินตภาพประกอบแสงสีเสียง

งานปฐมนิเทศ
ระดับชั้น ม 1 และ ม.4
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560
CR. Chawaroj Apiratanapimonchai

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร