สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐


วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
หัวข้อข่าว : สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี นางสุชาดา พุทธนิมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เป็นประธานในการจัดสอบ ทั้งนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชาได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง นักเรียนผู้เข้าสอบ และให้โอวาทแก่นักเรียน พร้อมทั้งชี้แจงขั้นตอนการสอบคัดเลือก …(อุฑามาศ : ข่าว / ทีมงานโสต : ภาพ)

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร