สพม.2 ซักซ้อมความเข้าใจการใช้ระบบโปรแกรมการรับนักเรียนก่อนเปิดระบบ


วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560
ส่งข่าวโดย: ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพม.2 ซักซ้อมความเข้าใจการใช้ระบบโปรแกรมการรับนักเรียนก่อนเปิดระบบ

สพม.2 จัดประชุมการรับนักเรียนด้วยระบบอินเทอร์เนต(Online) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผอ.โรงเรียนในสังกัดหรือผู้ที่รับผิดชอบการรับนักเรียน และผู้ดูแลระบบ(Admin) การรับนักเรียนฯ จำนวน 52 โรงเรียน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการใช้ระบบโปรแกรมการรับนักเรียน โดย นายไพรัช แสงทอง ผอ.สพม.2 ได้เน้นให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้รับผิดชอบและดำเนินการตามระบบและกำหนดปฏิทินของ สพฐ. หากมีปัญหาอุปสรรคให้แก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ทั้งนี้ ระบบแจ้งความจำนงการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เริ่มเปิดระบบวันที่ 25 มีนาคม 2560 ทาง http://www.bangkok2.org ……………………………………………….

***ขอบคุณข้อมูล/ภาพ ….จาก นายสาธิต ประทุมสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ สพม.2***

(ทิชา แสงเล็ก/ข่าว)

 

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร