ค่ายวิทย์วิชาการภาคฤดูร้อน


วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
หัวข้อข่าว : “ค่ายวิทย์วิชาการภาคฤดูร้อน”

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไปจัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการภาคฤดูร้อน ให้กับนักเรียนของโครงการตามแนวทางหลักสูตรของ สสวท.”จากปศุสัตว์สู่นาข้าวและสวนผัก” ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม…(อุฑามาศ : ข่าว / ทีมงานห้องเรียนพิเศษวิทย์ : ภาพ)

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร