ค่ายคณิตศาสตร์ ชิดชายทะเล ครั้งที่ ๒


วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
หัวข้อข่าว : “ค่ายคณิตศาสตร์ ชิดชายทะเล ครั้งที่ ๒”

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา จัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ Villa Blanca Hotel And Restaurant จังหวัดจันทบุรี เพื่อกระตุ้นให้เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกทางด้านวิชาการ และกิจกรรม รู้จักการมีมนุษย์สัมพันธ์กับบุคคลอื่น ตลอดจนสามารถนำความรู้ด้านคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาได้ …(อุฑามาศ : ข่าว / ครูสุชาดา ด้วงบัว และทีมงาน ค่ายคณิตศาสตร์ : ภาพ )

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร