วันเกียรติยศ “คนดีศรีบดินทร”


วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
หัวข้อข่าว : วันเกียรติยศ “คนดีศรีบดินทร”

เมื่อวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางสุชาดา พุทธนิมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา พร้อมด้วยคุณครู จัดกิจกรรมวันเกียรติยศ “คนดีศรีบดินทร” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้แก่นักเรียนที่ประพฤติตนอยู่ในความดี เพียบพร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม วิชาการ กิจกรรม การสร้างชื่อเสียง และช่วยเหลือโรงเรียนในด้านต่างๆ โดยมีพิธีมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และเข็มเครื่องหมายคนดีศรีบดินทร ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับความเมตตาจากคุณหญิงลักขณา แสงสนิท ผู้ก่อตั้งโรงเรียนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา มาเป็นประธานมอบรางวัลในกับนักเรียน ณ เวที (Talent Show)….(อุฑามาศ : ข่าว / ทงวุฒิ : ภาพ)….

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร