การแสดงผลงานกิจกรรมชุมนุม


วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
หัวข้อข่าว : การแสดงผลงานกิจกรรมชุมนุม

เมื่อวันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางสุชาดา พุทธนิมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เป็นประธาน จัดกิจกรรมแสดงผลงานกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ผลงาน IS เพื่อให้นักเรียนได้จัดกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความต้องการของตนเอง เพื่อเติมเต็มความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ ทักษะ เจตคคิเพื่อนักเรียนจะได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ ณ ใต้อาคาร ๙ ชั้น…(อุฑามาศ : ข่าว / ทรงวุฒิ : ภาพ)….

 

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร