ประชุมวิชาการ


วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
หัวข้อข่าว : ประชุมวิชาการ

นางสุชาดา พุทธนิมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ร่วมประชุมวิชาการ”การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”ในฐานะเลขานุการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเขียงใหม่….

(อุฑามาศ : ส่งข่าว/ ผอ.สุชาดา : ภาพ)..

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร