รับรางวัล EGAT GREEN LEARNING AWARDS 2016


วันพุธที่ 25 มกราคม 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
หัวข้อข่าว : รับรางวัล EGAT GREEN LEARNING AWARDS 2016

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ นางสุชาดา พุทธนิมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา และคุณครูสายเงิน กองก่ำ หัวหน้าห้องเรียนสีเขียว เข้ารับรางวัลระดับประเทศ เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๕๙ จากนายกรศิษฎ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี…(อุฑามาศ : ข่าว / ทรงวุฒิ : ภาพ)…

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร