โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์


โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 15
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร