ครูที่ได้รับรางวัลการประกวดคำขวัญวันครู


ครูที่ได้รับรางวัลการประกวดคำขวัญวันครู
เนื่องในโอกาส สัปดาห์วันครู ประจำปี ๒๕๖๐
ตามโครงการ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งคำขวัญ One School One Slogan ”
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
รายการมอบเกียรติบัตรงานสัปดาห์วันครู
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร