BEST OF THE YEAR 2016


BEST OF THE YEAR 2016

งาน art (in paradise) nmr.b.d.version
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา
ระดมกำลังสร้างสรรค์งานศิลป์
บริเวณพื้นที่หน้าเสาธง

โดย คุณครูบุรินทร์ แก้วพิจิตร
และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา

+++++++++++++++++++++++++++++

หมู่มวลภมรบินลอยล่องตาม ลม
คลอเคล้าพฤกษาชาติ ชื่น เชย ชม
ชมสมตามอารมณ์ ล่อง เลย ไป

เนื้อเพลงบางท่อนของ บทเพลงพระราชนิพนธ์ ยามเย็น

 

picture

 

 

โฆษณา
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร