กิจกรรมออกกำลังกาย


วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา
หัวข้อข่าว :

This slideshow requires JavaScript.


เมื่อวันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ นางสุชาดา พุทธนิมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คุณครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ออกกำลังกายร่วมกันตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียน โดยมีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นผู้นำในการออกกำลังกาย ……………………………………….. (อุฑามาศ เมตตา:ข่าว / จักรพงษ์,ทรงวุฒิ:ภาพ)

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร