รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา
หัวข้อข่าว : รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๔๙ นาที นางสุชาดา พุทธนิมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา นำคณะผู้บริหาร คุณครู และตัวแทนนักเรียน เฝ้าฯรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “พิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ วัดพระยาสุเรนทร์” เขตคลองสามวา กรุเทพมาหานคร โอกาสนี้ ทอดพระเนตร การจัดแสดงผลงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง และผลงานดีเด่นของโรงเรียนในเครือบดินทรเดชา ซึ่งโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา จัดแสดงผลงานสือประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โครงการรากแก้วของแผ่นดิน และโครงการรากแก้วมาตุภูมิ (การออม) ..(อุฑามาศ : ข่าว / ทรงวุฒิ : ภาพ)

 

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร