พิธีประดับอินธนูลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่


วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา
หัวข้อข่าว : “พิธีประดับอินธนูลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่”

เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานลูกเสือ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา จัดพิธีประดับ อินธนูแก่ลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีได้รู้จักรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความมีระเบียบวินัย และปฎิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีต่อไป โดยมีนางสุชาดา พุทธนิมนต์ ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา …………………………………… (อุฑามาศ : ข่าว/ทรงวุฒิ : ภาพ)

 

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร