สอบปลายภาค ๑/๒๕๕๙


วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา
หัวข้อข่าว : สอบปลายภาค ๑/๒๕๕๙
นายสุพัฒน์ อัตจริต รองผู้อำนวยการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ฝ่ายบริหารงานบุคคล ตรวจความเรียบร้อยในการสอบวันแรก เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ บริเวรอาคาร ๙ ชั้นของโรงเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีกำหนดการจัดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๒ และ ๓ ในวันที่ ๑๖,๒๐และ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔,๕ และ ๖ ในวันที่ ๑๙,๒๑ และ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ………………………………………. (ภาพ/ข่าว ทิตยา. ปชส.)

 

01

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร