มุทิตาคารวะปูชนียาจารย์


วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา
หัวข้อข่าว : มุทิตาคารวะปูชนียาจารย์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชาจัดพิธีมุทิตาคารวะปูชนียาจารย์ ครูที่เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญกตเวที และระลึกถึงพระคุณของคณะครู โดย นางสุชาดา พุทธนิมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ตัวแทนนักเรียน กล่าวความรู้สึก พร้อมทั้งนำพวงมาลัยขึ้นกราบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ๖ คน คือ นางพรทิยพ์ ยิ้มพร นายทิวัตถ์ นกบิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางอรวรรณ นาคนาค นายสมชาย วสุประสาท กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางสาวนภัสสร โลหุตางกูร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางรัตนา แสงเรือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ในพิธีประกอบด้วย ตักบาตรพระสงฆ์ การกล่าวความรู้สึกของผู้เกษียณอายุราชการ การแสดงของชมรมนาฎศิลป์เพื่อกราบคารวะคณะครูผู้เกษียณ และนักเรียนมอบดอกไม้ให้กับคุณครู และถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน ………………….. (อุฑามาศ-ข่าว/งานโสตฯ-ภาพ)

 

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร