สัมมนากลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ


วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา
หัวข้อข่าว : สัมมนากลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ นางสุชาดา พุทธนิมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา และคณะร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ๑๒ แห่ง ณ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จ.ราชบุรี โดย รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ ให้เกียรติบรรยายความรู้เรื่อง “การบริหารโรงเรียนในศตวรรษที่ ๒๑” รวมทั้งจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนฯ หารือข้อราชการและเลือกประธานกลุ่มฯ คนใหม่แทน ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ศิษฎ์ เสียงเสนาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ซึ่งเกษียณอายุราชการ ผลการเลือกประธานคนใหม่ได้แก่ นายเฉลา พวงมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย …………………………………………. (ผอ.สุชาดา..ภาพ/ข่าว)

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร