เพชรยอดมงกุฎ


วันพุธที่ 7 กันยายน 2559
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา
หัวข้อข่าว : เพชรยอดมงกุฎ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ได้ส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยนศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๓ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย …………………………………………… (อุฑามาศ..ข่าว / อ.กฤษณัฐ…ภาพ)

03

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร