หัวข้อข่าว : เรียนรู้นอกสถานที่


วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา
หัวข้อข่าว : เรียนรู้นอกสถานที่

นางทองทิพย์ ตระกูลพัว หัวหน้าห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนคุณครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ บดินทรเดชา นำนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ บ้านวิทยาศาสตร์ สิรินทร สวทช. เพื่อเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ (ONE DAY CAMP) เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้จากการได้สัมผัสและลงมือปฏิบัติ และให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างเต็มที่ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ …………………………. (อ.ทิตยา:ภาพ/ประชาสัมพันธ์:ข่าว)

 

This slideshow requires JavaScript.

 

 

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร