ศึกษาต่างประเทศ


วันพุธที่ 6 เมษายน 2559
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา
หัวข้อข่าว : ศึกษาต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ด้วยการไปเรียนที่โรงเรียนซึ่งโรงเรียนนมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ทำ MOU กับ โรงเรียนของนิวซีแลนด์ไว้ ซึ่งมีนักเรียน ๒ คน เดินทางไปพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ นักเรียนน่าจะพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี…..ประชาสัมพันธ์โรงเรียน:ข่าว / อ.มนทกานติ:ภาพ

 

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร