ยิื่นความจำนงขอเข้าเรียน


วันพุธที่ 6 เมษายน 2559
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา
หัวข้อข่าว : ยิื่นความจำนงขอเข้าเรียน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา รับเอกสารแจ้งความจำนงขอจัดเข้าเรียน สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในเขตพื้นที่บริการ ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ โดยมีนายธงชัย อินทรพาณิชย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ คอยให้การต้อนรับและชี้แจงรายละเอียดการรับเอกสาร มีผู้ปกครองพานักเรียนมายื่นเอกสารจำนวนมาก ณ เรือนธรรมกาญจนาภิเษก ….ประชาสัมพันธ์โรงเรียน:ข่าว / โสต :ภาพ

 

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร