รับรายงานตัวนักเรียนความสามารถพิเศษ


วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา
หัวข้อข่าว : รับรายงานตัวนักเรียนความสามารถพิเศษ

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ประกาศผลสอบและรับรายงานตัวนักเรียนที่สอบผ่านความความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ทั้งนี้นางสุชาดา พุทธนิมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการ ประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการมอบตัวให้กับผู้ปกครองรับทราบ ………………………………………. (อุฑามาศ:ข่าว/โสตทัศนศึกษา:ภาพ)

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร