สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.๑


วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา
หัวข้อข่าว : สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.๑
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรดชา ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งมี นางสุชาดา พุทธนิมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ตรวจความเรียบร้อย และให้กำลังใจกับนักเรียนที่มาสอบในครั้งนี้ …………………………… (อุฑามาศ:ข่าว ภาพ: ฝ่ายโสตทัศนศึกษา)

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร