สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ


วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา
หัวข้อข่าว : สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา จัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประเภทความสามารถพิเศษ ทางด้านนาฎศิลป์ ทัศนศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล และกีฬา ซึ่งมีนางสุชาดา พุทธนิมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้บริหารให้ความสนใจ คอยดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับนักเรียนที่มาสอบ ………………………. (อุฑามาศ:ข่าว/โสตทัศนศึกษา:ภาพ)

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร