มุทิตาจิต


วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา
หัวข้อข่าว : มุทิตาจิต

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ นางสุชาดา พุทธนิมตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู เข้ากราบสักการะ มุทิตาจิต พระเดชพระคณุพระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เนื่องในโอกาสฉลองอายุครบ ๗๙ ปี ทั้งนี้ได้นำเงินจากโครงการรากแก้วมาตุภูมิ สมทบทุนจัดซื้อและติดตั้งเครื่องกรองน้ำให้แก่โรงเรียนในชนบท มูลค่า ๔๐,๐๐๐ บาท (…อุฑามาศ,อ.กฤษณัฐ:ข่าว / โสตทัศนศึกษา:ภาพ)

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร