ประกาศผลสอบคัดเลือกและรายงานตัว ม.1,4


ประกาศผลสอบคัดเลือกและรายงานตัว
และประชุมผู้ปกครองเพื่อรับฟังคำชี้แจงมอบตัว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

00

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙

ขึ้นจอม4

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร