ตักบาตรประจำสัปดาห์


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสุชาดา พุทธนิมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา พร้อมด้วยคณะบริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักการทำบุญ การได้เรียนรู้หลักธรรม ตลอดจนถึงศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนาในฐานะเป­็นพุทธศาสนิกชนที่ดีโดยมีพระสงฆ์จากวัดลาดปลาเค้า มารับบาตรจำนวน ๓ รูป

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร