วันครูแห่งชาติ


เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ กิจกรรมวันครูแห่งชาติ “อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ” ณ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

This slideshow requires JavaScript.

 

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร