ประชุมผู้ปกครอง ม.๓


ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อชี้แจงการเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. 

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร