ประชุมหลอมแผน ๖ บ.ด.


ประชุมเตรียมการหลอมแผน หลอมสัมพันธ์ สมานฉันท์ ๖ บดินทร เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ณ เรือนธรรมกาญจนาภิเษก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

This slideshow requires JavaScript.

 

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร