บริจาคโลหิต


งานอนามัย กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส พระชนมายุครบ ๘๘ พรรษา และเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ โดยมีคณะแพทย์ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย มาให้บริการ

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements
คลังภาพ | ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร