นิทรรศการวิชาการ ๕๙


กิจกรรมงานวิชาการ “จตุวีสติวรรษ นมรงบ.ด. ปริทรรศน์ ใต้ร่มพระบารมี พระบรมราชินีนาถ ๘๔ พรรษา” ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงผลงานของนักเรียน และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์ โดยจัดกิจกรรมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ 

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร