กราบสวัสดีปีใหม่


เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายสุชาดา พุทธนิมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคุณครู กราบสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙ คุณหญิงลักขณา แสงสนิท ผู้ก่อตั้งโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา พร้อมทั้งสวัสดีปีใหม่กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ และผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทปราการ 

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร