คลังเก็บรายเดือน: มกราคม 2016

ตักบาตรประจำสัปดาห์


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่

ลุ้นรางวัล รับโชค จากสหกรณ์


กิจกรรมลุ้นรางวัลรับโชคจากสหกรณ์ให้สมากช … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่

วันครูแห่งชาติ


เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ กิจกรรมว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่

นิเทศติดตามผล


นิเทศติดตามผลและประเมินผลการจัดการศึกษา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่

ประชุมผู้ปกครอง ม.๓


ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์


นางสุชาดา พุทธนิมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่

ตรวจสุขภาพ


กิจกรรมตรวจสุขภาพครู และบุคลากร เมื่อวัน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่

ประชุมหลอมแผน ๖ บ.ด.


ประชุมเตรียมการหลอมแผน หลอมสัมพันธ์ สมาน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่

สอบ Pre O-NET ม.3


บรรยากาศการสอบ Pre O-NET ม.3 เมื่อวันอัง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่

นิทรรศการวิชาการ ๕๙


กิจกรรมงานวิชาการ “จตุวีสติวรรษ นม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่