สอบกลางภาค


ระหว่างวันที่ 23 – 30 ธันวาคม 2558 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น

 

 

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร