รวมพลังสร้างสรรค์ ๖ บ.ด.


This slideshow requires JavaScript.

นักพัฒนา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ร่วมกิจกรรมโครงการรวมพลังสร้างสรรค์ โรงเรียนเครือบดินทรเดชา เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

 

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements
คลังภาพ | ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร