มหกรรมกีฬาบดินทรสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๒


เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ นางสุชาดา พุทธนิมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คุณครู ตัวแทนนักเรียน นักกีฬา ร่วมกิจกรรม “มหกรรมกีฬาบดินทรสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๒” โดยมีกลุ่มโรงเรียนในเครือบดินทรเดชา เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

รอง5

บด4o 6บด1 6บด5o 6บด6o รอง2 6บด10_o 6บด9_o 6บด7o 6บด8o Copy of รอง9 รอง21 รอง9 รอง8 รอง7 รอง13 รอง10 รอง14 รอง15

รอง20

รอง29

รอง28

รอง27

Copy of รอง43.

Copy of รอง42 Copy of รอง40 Copy of รอง33

 

Copy of รอง21 Copy of รอง31 Copy of รอง32 Copy of รอง26

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร