พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล


เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ นางสุชาดา พุทธนิมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ สนกนก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และถวายดอกไม้จันทร์น์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ วัดบึงทองหลาง

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร