ประเมินครูผู้ช่วย


วันที่่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ นางสุชาดา พุทธนิมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรดชา พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ ศรีสังข์ ศึกษานิเทศ ชำนาญการพิเศษ เป็นคณะกรรมการ  ประเมินครูผู้ช่วย ดังนี้ 1.นายนันทภัส หนูไกร 2.นายธนเศรษฐ์ สังข์กลาง 3.นางสาวเบญจรัตน์ สาระภักดี 4.นางสาวปราณี พรหมบุตร 5.นายศิริเดช เทพศิริ 6.นายรักเขต แสงกระจ่าง 7.นางสาวชลพรรษ ศรีบุษย์ 8.นายวิษณุ กลีบรักซ้อน ณ ห้องประชุมแสงสนิท

ประเมิน1_n บอนn ท่าวี_nประเมิน2n

อาม_n

บอนn

น้อย

ท่าวี_n

เขต3n

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร