ทดสอบภาษาอังกฤษ


เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา จัดการทดสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ EP

EP1n

 

 

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร