กิจกรรม Bike for Dad


เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา จัดกิจกรรม BiKe for Dad “ปั่นเพื่อพ่อ” เฉลิมพระเกียรติ 

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร